جهت استفاده از کتابهای دیجیتال آدرس زیر را داخل دانشگاه در مرورگر خود کپی نمائید تا لیست کتابها را مشاهده نمائید

\\jami\ebook

 

کتابها فقط با سیستم های داخل دانشگاه قابل مشاهده هستند